Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący Rady Rodziców: Kamila Kolankowska

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców: Krzysztof Saja

Sekretarz Rady Rodziców: Agnieszka Król

Skarbnik Rady Rodziców: Karolina Sotek

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Lichota

Członek Komisji Rewizyjnej: Marta Trzebiatowska