Realizowane programy

 

W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego:

Program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej, Wydawnictwo MAC 2017

zgodny z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego (załącznik do pobrania