Personel

KADRA PEDAGOGICZNA  PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 8

DYREKTOR:
mgr Bogna Oleszak

NAUCZYCIELE:
mgr Izabela Baraniak
mgr Mirosława Nowicka
mgr Joanna Góra
mgr Bartosz Małek

LOGOPEDA:
mgr Joanna Urbanowicz

PERSONEL  ADMINISTRACYJNO –POMOCNICZY

INTENDENT:
inż. Kinga Zimniak

POMOC NAUCZYCIELA:
Joanna Szok

PRACOWNICY KUCHNI:
Magdalena Wiącek
Joanna Franckiewicz

WOŹNE:
Agnieszka Płotka
Sławomira Konieczna

WOŹNY:
Bogumił Politowski