Ramowy rozkład dnia

grupa „Maluszki”

Godziny Zajęcia dnia
7.00 – 8.00 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze wyrównawczo – terapeutycznym i stymulującym w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zestaw zabaw porannych.
8.00 – 8.30 Śniadanie. Czynności higieniczne.
8.30 – 9.30 Kontynuowanie zabaw swobodnych wynikających z zainteresowań dzieci.
9.30 – 10.00 Różnorodne propozycje zajęć i zabaw z całą grupą i w małych zespołach w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych, stymulujących wszechstronny rozwój dzieci.
 10.00 – 11.30 Zabawy i zajęcia na świeżym powietrzu – zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym; obserwacje przyrodnicze; spacery; wycieczki.
11.30–12.15 Obiad. Czynności higieniczne.
12.15 – 14.00 Czynności samoobsługowe – przygotowanie do leżakowania.

Leżakowanie – słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp.

14.00 – 14.30 Podwieczorek. Czynności higieniczne.
14.30 – 15.00 Swobodna zabawa dzieci. Praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze wyrównawczo – terapeutycznym i stymulującym w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
15.00 – 16.30 Zabawy i zajęcia na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe.

Kontynuowanie zabaw dowolnych w kącikach zainteresowań.

grupa „Starszaki”

 Godziny  Zajęcia dnia
6.30 – 8.30 Swobodna zabawa dzieci. Praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze wyrównawczo – terapeutycznym i stymulującym w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia z języka angielskiego (5, 6 – latki). Ćwiczenia poranne.
8.30 – 09.00 Śniadanie. Czynności higieniczne.
09.00 – 10.30 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne w oparciu o podstawę programową; wycieczki.
10.30 – 12.00 Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy ruchowe, prace porządkowo – gospodarcze; obserwacje przyrodnicze.
12.00 – 12.30 Obiad. Czynności higieniczne.
12.30 – 12.45 Zabawy relaksacyjne, masażyki, słuchanie muzyki, bajek itp.
12.45 – 13.15 Kontynuowanie zajęć wychowawczo – dydaktycznych w oparciu o podstawę programową; wycieczki.
13.15 – 14.15 Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy ruchowe, sportowe, prace porządkowo – gospodarcze; obserwacje przyrodnicze.
14.15 – 14.30 Podwieczorek. Czynności higieniczne
14.30 – 16.00 Swobodna zabawa dzieci w sali zajęć lub w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe organizowane przez nauczycieli.

Praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze wyrównawczo – terapeutycznym i stymulującym w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Rozchodzenie się dzieci do domu.